Etapy praktického výcviku v ACR Autoškole

Průběh praktického výcviku v řízení:

Výcvik je rozdělen stejně jako u ostatních skupin na 3 etapy:

1. Etapa

 

2. Etapa

 

3. Etapa

 

Žadatel absolvuje vždy minimálně takový počet hodin, který je pro danou skupinu předepsán v příloze zákona č. 247/2000 Sb.

 

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás!